VNTV #96: Chuyện Lạ Hiếm Có ở Mỹ – nấu cơm bằng nồi cơm điện mà bị khét

VNTV #96: Chuyện Lạ Hiếm Có ở Mỹ – nấu cơm bằng nồi cơm điện mà bị khét

https://www.youtube.com/watch?v=Qb0nbDF81QQ

Be the first to comment

Leave a Reply