VNTV #75: Mắm chưng và chả trứng P2 (fermented fish, egg meatloaf) – Nấu ăn ở Mỹ 5 | Cách làm

VNTV #75: Mắm chưng và chả trứng P2 (fermented fish, egg meatloaf) – Nấu ăn ở Mỹ 5 | Cách làm

Published on Sep 27, 2017
VNTV75
Nau an o My
Mam Chung va Cha Trung

Cach lam

Hom nay lam mon, dung ra la 2 mon:
1. Mam chung hot ga an voi com
2. Cha trung de an Banh Mi buoi sang
Cach lam

Be the first to comment

Leave a Reply