VNTV #62: Mắm Chưng và Chả Trứng P1 (fermented fish, egg meatloaf) – Nấu ăn ở Mỹ 3 | Cách làm cá mồi

VNTV #62: Mắm Chưng và Chả Trứng P1 (fermented fish, egg meatloaf) – Nấu ăn ở Mỹ 3 | Cách làm cá mồi

Published on Sep 13, 2017
VNTV62
Nau an o My
Mam Chung va Cha Trung

Hom nay lam mon, dung ra la 2 mon:
1. Mam chung hot ga an voi com
2. Cha trung de an Banh Mi buoi sang
Cach lam

Be the first to comment

Leave a Reply