VNTV #112: Đào Khoai Môn/Cao ở Mỹ (Uprooting Taro Roots) – Quanh nhà ở Mỹ 40 – Cách đào khoai

VNTV #112: Đào Khoai Môn/Cao ở Mỹ (Uprooting Taro Roots) – Quanh nhà ở Mỹ 40 – Cách đào khoai

Published on Feb 18, 2018
VNTV112
Quanh nha o My
Cach dao khoai

Moi moi nguoi di theo minh coi Ba dao khoai nhe. Nam nay khong duoc nhieu nhu moi nam nhung cung du de luot, nau che, lam cha gio…

Minh biet Ba minh se chua mot so de lam giong cho nam toi, khi nao Ba minh trong lai, minh se quay video tiep.

*** Nho dung quen Subscribe de nhan tin khi minh upload new video nhe.

Be the first to comment

Leave a Reply