Trái Sầu Riêng Đông Đá $67000 ở Mỹ

Xem Trái Sầu Riêng Đông Đá $670000 ở Mỹ | Durian

Người Việt Mỹ Orlando
Published on May 27, 2018
Xem Trái Sầu Riêng Đông Đá $670000 ở Mỹ | Durian Fruit

Giá này là hôm tháng 3 chớ bây giờ còn mắc hơn. Hôm tháng 3 VN TV mua $2.99 USD/lb còn bây giờ là $3.99/lb.

Đừng quên là đông đá rồi liên lên cân… cân luôn nước đá đấy nha…

Quả sầu riêng

20180326