Tag: hai

Hái xoài ở Mỹ

Trồng xoài ở Mỹ mùa đông có chết không? – Ở Florida cho nên không lạnh lắm như những tiểu bang phía Bắc nhưng cũng có nhiều lúc lạnh dưới 30*F. Ích có khi nào xuống dưới 20*F lắm. Chỉ sợ lạnh rồi nóng, nóng rồi lạnh đột ngột thôi, cây cối không chịu nỗi,

Hái sơ ri ở Mỹ và xung quanh

Quanh nhà ở Mỹ 22: Hái SƠ RI và xung quanh cây sơ ri 201708031652 (Garden Tour) nguoiviettoancau2 Quanh nha o My Ba hai so ri Chung quanh cay so ri Recorded on August 3, 2017 at 4: 52 P.M., backyard.