Quạt điện để bàn VORNADO 530 Small Air Circulator, loại không khí xoay vòng vòng

Quạt điện để bàn Vornado  530 Small Air Circulator, loại xoay air vòng vòng
https://amzn.to/2O8unCS

Quạt này, 530 Small Air Circulator,

  • quạt được 65 feet (Max distance: 65 ft.)
  • nặng 4.1 lbs (Item weight: 4.1 lbs.)
  • có 3 speed (Speed settings: 3)
  • xài điện 120V/60HZ (Volts/hertz: 120V/60HZ)
  • dây điện dài 6 ft (Power cord: 6 ft.)
  • bảo đảm 5 năm (Warranty: 5 years.)
  • có thể bẻ đầu/cổ nó lên xuống (Airflow Head: tilting)
  • (High speed CFM/RPM = 283/2200)
  • (Item dimensions: 9.8″W x 8.1″D x 10.8″H)