Quạt Bàn VORNADO 733 Full-Size Whole Room Air Circulator Fan

Quạt Bàn Vornado 733 Full-Size Whole Room Air Circulator Fan, loại không khí xoay vòng vòng.
https://amzn.to/2JIJ8IU

Quạt này, 733 Full-Size Air Circulator,

  • quạt được 100 feet (Max distance: 100 ft.)
  • nặng 8.5 lbs (Item weight: 8.5 lbs.)
  • có 3 speed (Speed settings: 3)
  • xài điện 120V/60HZ (Volts/hertz: 120V/60HZ)
  • dây điện dài 6 ft (Power cord: 6 ft.)
  • bảo đảm 5 năm (Warranty: 5 years.)
  • có thể để nó ở dạng một chỗ hoặc chỉnh 3 kiểu khác nhau (Airflow Head: fixed, 3 positions)
  • (High speed CFM/RPM = 583/1550)
  • (Item dimensions: 14.8″W x 14.9″D x 15.3″H)