Quanh nhà ở Mỹ 31: Gieo HỘT CÀ TÍM, gieo hột tần ô, dạo sau nhà (Garden Tour)

Quanh nhà ở Mỹ 31: Gieo HỘT CÀ TÍM, gieo hột tần ô, dạo sau nhà (Garden Tour)

Published on Nov 15, 2017
nguoiviettoancau2
Quanh nha o My

Moi moi nguoi xem ba minh gieo hot ca tim va Tau o My nhe. San day minh dao may vong vong cho moi nguoi xem luon ne. Minh biet se khong ai buon noi vi may bay cu tiep tu bay len het chuyen nay chuyen no.

ca tim – eggplant
hot ca tim – eggplant seed
tan o – garland chrysanthemum

Trong tai nha o My
Viet Daily Life – Orlando, Florida

Be the first to comment

Leave a Reply