Nơi Bán Quạt Cây VORNADO 783 Full-Size Air Circulator

Nơi Bán Quạt Cây VORNADO 783 Full-Size Air Circulator, loại xoay không khi vòng vòng.
https://amzn.to/2zYLaoR

Vornado 783 Full-Size Whole Room Air Circulator Fan with Adjustable Height

Quạt này, Vornado 783 Full-Size Air Circulator,

  • quạt được 100 feet (Max distance: 100 ft.)
  • nặng 12 lbs. (Item weight: 12 lbs.)
  • có 3 speed (Speed settings: 3)
  • xài điện 120V/60HZ (Volts/hertz: 120V/60HZ)
  • dây điện dài 6 ft (Power cord: 6 ft.)
  • bảo đảm 5 năm (Warranty: 5 years.)
  • loại bẻ đầu/cổ nó lên xuống, chỉnh chiều cao lên xuống (Airflow Head: Tilting, adjustable height)
  • (High speed CFM/RPM = 583/1550)
  • (Item dimensions: 17.2″W x 20″D x 40″H)