Nơi Bán Quạt Điện VORNADO 723 Full-Size Whole Room Air Circulator Fan

Nơi bán Quạt Bàn Vornado 723 Full-Size Whole Room Air Circulator Fan, loại xoay không khí vòng vòng.
https://amzn.to/2NzXVbd

Quạt này, Vornado 723 Full-Size Whole Room Air Circulator Fan,

  • quạt được 100 feet (Max distance: 100 ft.)
  • nặng 10.9 lbs. (Item weight: 10.9 lbs.)
  • có 3 speed (Speed settings: 3)
  • xài điện 120V/60HZ (Volts/hertz: 120V/60HZ)
  • dây điện dài 6 ft (Power cord: 6 ft.)
  • bảo đảm 5 năm (Warranty: 5 years.)
  • loại bẻ đầu/cổ nó lên xuống (Airflow Head: tilting)
  • (High speed CFM/RPM = 583/1550)
  • (Item dimensions: 14.8″W x 16″D x 16.6″H)