Học làm YouTube 2/5 Create Channel, Upload (Tạo Kênh Thương Hiệu, Đăng Video)

LÀM YOUTUBE 2 Create Channel, Upload (Tạo Kênh Thương Hiệu, Đăng Video) || NVTC2 20211026 2 Tao Kenh by Người Già Tị Nạn Ở Mỹ