Hái sơ ri ở Mỹ và xung quanh

Quanh nhà ở Mỹ 22: Hái SƠ RI và xung quanh cây sơ ri 201708031652 (Garden Tour)

nguoiviettoancau2
Quanh nha o My
Ba hai so ri
Chung quanh cay so ri
Recorded on August 3, 2017 at 4: 52 P.M., backyard.