Gà chiên vàng ươm giòn khứu 8 miếng $7 ăn được 8-10 bữa cơm

Đồ ăn Mỹ 2: Gà chiên vàng ươm giòn khứu 8 miếng $7 ăn được 8-10 bữa cơm | food: fried mixed chicken

nguoiviettoancau2
Ga Ran
An ga ran/ga chien voi bap hop
Ga ran – Publix Fried Chicken 8-piece chicken (2 breasts, 2 drumsticks, 2 thighs, 2 wings)
Bap hop – Fresh Cut Whole Kernel Corn

Viet Daily Life
From Orlando, Florida