“Dị ứng thời tiết”- Bác sĩ Nguyễn Ý Đức

Các kiểu dị ứng thời tiết thường gặp, cách đối phó và điều trị. Mời quý vị cùng tìm hiểu với BS Nguyễn Ý Đức.