Cơm Nếp Đậu Trắng Mắt Đen (có cơm cháy ngon giòn vàng ươm)

NVTC | Cơm Nếp Đậu Trắng Mắt Đen (có cơm cháy) – làm tại nhà ở Mỹ Glutinous Rice ngon giòn vàng ươm
74 views

Published on Mar 24, 2018
NVTC2018US14
Com Nep
– Dau Trang Mat Den
– com chay vang om
lam tai nha o My
Cach lam

Cách nấu cơm nếp tại nhà ở Mỹ.

Cai hop dung com nep do co the mua o
http://www.phibay.com/snapware-6-cup-glass-rectangle-with-plastic-lid-by-snapware/
http://www.phibay.com/snapware-6-cup-glass-rectangle-with-plastic-lid-by-snapware/

Vietnamese food at home

Facebook – https://www.facebook.com/Nguoi-Viet-T…
Website – http://www.nguoiviettoancau.com

NguoiVietToanCau’s Kitchen
*** Nhớ bao nhiêu, nghỉ bao nhiêu, biết bao nhiêu… thì làm bấy nhiêu, viết bấy nhiêu, chia sẽ cho mọi người bấy nhiêu…. 🙂 ***