Category: Thịt Nướng – Thịt Khìa – Thịt Ram – Thịt Chiên – Thịt Kho – Thịt Xào

Cá Kho với Thịt Ba Rọi

Chắc nhiều bạn thắc mắc tại sao mình không đặc tên thịt kho Tàu giống như bao người khác? Cũng muốn đặc tên nó là Thịt Kho Tàu lắm để có nhiều views như bao người khác, nhưng, thôi, kệ nó, có bao nhiêu views thì hưởng bấy nhiêu vì mình không muốn trở thành