Chẻ Hủ Qua

October 17, 2018 Viet World 0

HỦ QUA – Chẻ hủ qua tại nhà ở Mỹ | khổ qua | mướp đắng | bitter melon | bitter gourd