Cách xắt hành lá để xào

HÀNH LÁ – Cách xắt hành lá để xào | scallion | green onion