Xôi Lá Dứa Miền Tây

NVTC | Xôi Lá Dứa Miền Tây – làm tại nhà ở Mỹ Pandan Coconut Glutinous Rice Cach Lam Xoi La Dua

Published on Jan 13, 2018
NVTC2018US3
Cách làm Xôi Lá Dứa Miền Tây tại nhà ở Mỹ.

Vì sao mình gọi nó là Xôi Lá Dứa Miền Tây vì nó có nước cốt dừa. Theo mình thấy xôi của các nơi khác không có nước cốt dừa trong khi đó toàn bộ xôi ở miền Tây đều phải có nước cốt dừa.

Facebook – https://www.facebook.com/Nguoi-Viet-T…
Website – http://www.nguoiviettoancau.com

NguoiVietToanCau’s Kitchen
*** Nhớ bao nhiêu, nghỉ bao nhiêu, biết bao nhiêu… thì làm bấy nhiêu, viết bấy nhiêu, chia sẽ cho mọi người bấy nhiêu…. 🙂 ***