1 Comment

  1. Còn 1 phần nữa mới đầy đủ nhưng mình không có quay nó vì trục trặc kỹ thuật một chút… Phần sau là nấu cho nồi nước đậu sôi lên và chín, xong dùng rỗ lưới loại nhuyễn lượt lại, cho nước đậu nành đó cho lên bếp và thêm đường tuỳ theo thích ngọt nhiều ngọt ích. Đấy chỉ có bao nhiêu đó thôi.

Leave a Reply