Bún Tươi Làm Tại Nhà (Cách làm bằng bột gạo 100%)

Theo mình biết người miền Tây xưa nay dùng bột gạo làm bún, không có pha lộn xộn với bột khác. Không biết các nơi khác thì sao? nhưng mình thấy toàn bún nhập qua Mỹ, bún Việt Nam mà từ Trung Quốc hoặc Product of Vietnam mà không có địa chỉ lại có bột năng/sắn/tapioca. Ngoài ra có nhiều bọc bún chỉ đề là dùng bột gạo mà khi luột mình biết chắc là nó có bột năng trong đó.

Cooking NVTC2018US #6: BÚN TƯƠI (cách làm bột gạo 100%) – NguoiVietToanCau