Bún Bò Huế Lai và Bún Gạo Tươi

NVTC | Bún Bò Huế Lai và Bún Gạo Tươi | Beef Soup and Fresh Rice Noodles | Cách Làm
87 views
Published on Jan 16, 2018
NVTC2018US4
Cách làm Bún Bò Huế (cách làm là lạ) và Bún Gạo Tươi tại nhà ở Mỹ.

Do ep bun – OXO Good Grips Stainless Steel Potato Ricer
http://www.phibay.com/oxo-good-grips-stainless-steel-potato-ricer/
http://www.phibay.com/oxo-good-grips-stainless-steel-potato-ricer/

Sorry nha, trong video minh noi cai do ep bun/ep khoai tay la inox nhung chinh xac la stainless.

Cai hop nuoc cot bun bo hue, ban khong can di cho cung co the mua no o
http://www.phibay.com/quoc-viet-foods-cot-bun-bo-hue-style-beef-flavored-soup-base-10-oz/
http://www.phibay.com/quoc-viet-foods-cot-bun-bo-hue-style-beef-flavored-soup-base-10-oz/