Bệnh Cao Huyết Áp – Bác sĩ Nguyễn Ý Đức

Tại sao huyết áp tăng và xử trí thế nào với căn bệnh này, mời các bạn tìm hiểu với bác sĩ Nguyễn Ý Đức trong chương trình hôm nay.