Bảo vệ sức khỏe trong mùa đông – Bác sĩ Nguyễn Ý Đức

Các ‘chứng bệnh mùa đông’ thường gặp, cách phòng tránh và bảo vệ sức khỏe tốt nhất khi trời trở lạnh. Mời các bạn tìm hiểu với Bác sĩ Nguyễn Ý Đức.